CJB is een kantoor van de advocaat mr. C.J. Bungay.

 

CJB kan verschillende werkzaamheden voor u verrichten. Denkt u hierbij aan pré-incasso, buitengerechtelijke incasso, gerechtelijke incasso, kredietchecks, verhaalsonderzoeken, het leggen van beslag, het aanvragen van faillissementen, het zoeken van steunvorderingen, tenuitvoerleggingsmaatregelen etc.

 

Advies op maat behoort altijd tot de mogelijkheden. Iedere incassokwestie vergt immers een ander aanpak. Afspraak inplannen? Neemt u dan gerust contact op.


Wilt u vooraf weten hoe een klant zich gedraagt als het op betalen aankomt? Wilt u voordat u met een mogelijke klant in zee gaat weten wat zijn betalingsgedrag is? Dat kan! Met een kredietcheck heeft u voordat u uw product of dienst levert meer zekerheid over mogelijke financiële risico’s. Zo bent u beter voorbereid op verrassingen en vermindert u risico’s. Op basis van deze bevindingen kunt u inschatten of het al dan niet waarschijnlijk is dat de klant uw factuur zal betalen. En dus of u met hem in zee wilt gaan of blijven.


Wilt u niet gelijk uw vordering ter incasso uit handen geven, maar wilt u wel extra nadruk leggen op het feit dat u op uw geld zit te wachten? Dan kunt u gebruik maken van pré-incasso. Hierdoor worden uw facturen sneller betaald en hoeft u minder incassozaken uit handen te geven. CJB biedt u twee opties; gratis pré-incasso stickers en pré-incasso brieven. Pré-incasso stickers: u kunt bij CJB gratis stickers bestellen die u op uw eigen herinneringen of aanmaningen kunt plakken. Op deze gratis stickers wordt aangegeven dat onbetaalde facturen ter incasso worden overgedragen aan CJB. Dergelijke stickers hebben vaak tot gevolg dat uw debiteuren dan toch voorrang geven aan het betalen van úw factuur. Pré-incasso brieven:  CJB verzendt aan uw debiteur een aanmaning uit uw naam, maar op briefpapier van CJB. In deze brief wordt vermeld dat u CJB heeft verzocht de debiteur een laatste mogelijkheid te geven tot betaling over te gaan zonder dat buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente in rekening worden gebracht. Omdat de brief op briefpapier van CJB wordt verzonden, wordt er meer druk op uw debiteur uitgeoefend maar blijft de relatie met uw debiteur goed.

In het incassotraject buiten de rechter om helpt CJB uw vordering te incasseren door:

 • uw debiteur (meermalen) met een goed opgestelde brief aan te schrijven

 • uw debiteur (meermalen) te bellen

 • nadere brieven aan uw debiteur te zenden

 • (eventueel) te onderhandelen met uw debiteur over een betalingsregeling

 • uw debiteur duidelijk te maken dat het menens is door een dagvaarding of faillissementsaanvraag in concept te verzenden


Voorkom dat uw debiteur zijn activa verduistert. Als u conservatoir beslag laat leggen heeft u op lange termijn meer verhaalszekerheid. Deze vorm van beslag ‘bevriest’ namelijk het vermogen van uw debiteur. Vaak zorgt de beslaglegging er al voor dat uw debiteur de vordering alsnog betaalt. Haalt u een positief vonnis en betaalt uw debiteur nog steeds niet? Dan helpt CJB u met executoriaal beslag uw vordering alsnog te innen. Deze werkzaamheden worden verricht door CJB Advocatuur C.V.

Heeft het incassotraject buiten de rechter om toch niet tot gevolg dat uw debiteur betaalt? Dan kan CJB uw vordering incasseren door middel van een procedure, door middel van beslaglegging of een faillissementsaanvraag. Dit met als doel een vonnis te verkrijgen waarmee kan worden afgedwongen dat uw debiteur wel betaalt. CJB besteedt deze werkzaamheden uit aan CJB Advocatuur C.V.

Wilt u weten of u écht te maken hebt met een kale kip? Wilt u voordat u (verdere) incassomaatregelen neemt weten of uw klant uw factuur überhaupt wel kan betalen? CJB kan voor u uitzoeken over welk vermogen uw klant beschikt. Op basis van deze bevindingen kunt u inschatten of u de vordering beter kunt afboeken of verdere incassomaatregelen kunt nemen. Met een verhaalsonderzoek heeft u meer zekerheid over de betalingsmogelijkheden van uw klant. Bovendien heeft u eventuele beslagobjecten direct in beeld. Als u wilt kan CJB daar direct beslag op leggen.

Heeft de rechter een positief vonnis gewezen? Dan kan CJB – op het moment dat uw debiteur dat vonnis niet vrijwillig nakomt – maatregelen nemen zodat de betaling wordt afgedwongen. Denkt u hierbij aan executoriaal beslag, bijvoorbeeld op:

 • onroerende zaken (huizen en kantoorpanden in eigendom)

 • roerende zaken (auto’s, kunst en electronica)

 • loon

 • bankrekeningen

 • uitkeringen

 • vorderingen op derden

 • aandelen


Lijkt het erop dat uw debiteur ondanks alle genomen stappen nog steeds niet wil betalen? Dan kan het zin hebben om het faillissement van uw debiteur aan te vragen. Uw debiteur zal namelijk waarschijnlijk koste wat het kost het faillissement willen voorkomen. Een faillissementsaanvraag heeft dan vaak tot gevolg dat er toch vrijwillig wordt betaald. Een faillissementsaanvraag duurt doorgaans vier weken. Vaak zoeken debiteuren in deze periode nog naar mogelijkheden om alsnog te kunnen betalen. Als dat lukt kunt u de faillissementsaanvraag weer intrekken. Spreekt u een betalingsregeling af? Dan is het mogelijk om de procedure aan te laten houden totdat volledig aan de betalingsregeling is voldaan.

Voor het uitspreken van een faillissement is het nodig dat er op het moment van de faillissementszitting meerdere schuldeisers en dus meerdere schulden zijn.  Als u CJB vraagt het faillissement van uw debiteur aan te vragen heeft u dus een zogenaamde steunvordering nodig. CJB kan voor u uitzoeken of een dergelijke steunvordering bestaat. Dit doet CJB door te informeren bij verschillende partijen naar een eventuele betalingsachterstand van uw debiteur. Bijvoorbeeld bij andere incassobureaus en gerechtsdeurwaarders, maar ook bij advocatenkantoren en de Belastingdienst. Deze werkzaamheden worden door CJB Advocatuur C.V. verricht.

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - CJB Incasso